23 partijen samen ‘Aan de Slag!’ met statushouders

Uncategorized Reacties uitgeschakeld voor 23 partijen samen ‘Aan de Slag!’ met statushouders

 

Door 23 dienstverlenende partijen met maatschappelijke betrokkenheid  in de regio Haarlem, zijn de voorbereidingen opgestart om tot een kwalitatieve samenwerking te komen in samenwerking met de gemeente.

Op het integraal begeleiden en succesvol faciliteren van statushouders naar werk  wordt tot nog toe nog te weinig succes geboekt.  Dit komt mede door een versplinterende aanpak en samenwerking tussen private en publieke partners onderling.

Dit initiatief structureert: het kwalificeert, ondersteunt en begeleidt verschillende statushouders, gebruik makend van een transparant, eenduidig en toch flexibel en efficiënt proces. Door middel van deze gezamenlijke aanpak kunnen betere resultaten worden behaald dan tot nog toe in dit domein het geval was.  Resultaten kunnen worden behaald middels een projectmatige en beperkt kosten-intensieve structuur.

Samenwerking zorgt voor keteninnovatie. De partners trekken gezamenlijk op om het resultaat voor de statushouders te verhogen.  Door slimme constructies die onder de vleugels van een grote speler marktkansen krijgen, wordt de innovatie van een ontwikkeling versneld. Dit betekent een versteviging van de positie in de gehele keten. In plaats van het subsidiëren van innovaties, die uit losse componenten bestaan, wordt door samenwerking gestuurd op het koppelen van innovatieve ontwikkelingen.  In het plan van aanpak  schetsen de partners een nieuwe structuur, proces en rollen die dichter op de statushouder en zijn belangen zitten, hem als of zodra hij daartoe in staat is betrekken in het re-integratieproces en die afstemming en wendbaarheid borgen van diensten die hem zo efficiënt en effectief mogelijk naar re-integratie leiden.

Aan de welzijnsstichting Beter en met Meer (BEMM) is gevraagd de samenwerkingspartners in het proces naar het plan toe te begeleiden, gezien de noodzaak tot versnelling om het plan in zeer korte tijd te presenteren en vanwege de verbindende rol die zij speelt in de totale groep met primaire en secundaire partners. Immers speelt samenwerking een essentiële rol in het bereiken van optimalisering in de opleidings- en re-integratietrajecten.  Voor de begeleiding en uitvoering heeft BEMM Evate opgeschakeld voor de effectieve uitvoering.

Voor méér  informatie: neem contact op met Mick Slaap of een van de deelnemende partners:

 1. Leerplein Regio Midden en Zuid Kennemerland
 2. Vluchtelingenwerk Noord West Holland
 3. Agros
 4. Pasmatch
 5. Bedrijf & Samenleving
 6. Bewegen werkt
 7. COA
 8. Divosa
 9. Gemeente Haarlem / Zandvoort
 10. Implacement
 11. INTK
 12. Leren en werken
 13. Nederlandse Vereniging Gemeenten (VNG)
 14. Netwerkpro
 15. Nieuwlander
 16. ROC Nova College
 17. Spaarnelanden
 18. BEMM / Evate
 19. Stichting EcoSol Effect
 20. Thuis in Haarlem
 21. Sûr Atelier
 22. Stem in de Stad
 23. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem

» Uncategorized » 23 partijen samen ‘Aan de...
On 06/11/2017
By

Comments are closed.

« »