Private Equity

Evate ondersteunt haar relaties in het midden- en kleinbedrijf indien nodig met risicodragend vermogen.

Onze focus gaat uit naar jonge start-ups met een vernieuwend karakter, een sterke ondernemersdrive en

Met groeipotentieel. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansieperiode

of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out. Bijvoorbeeld als oplossing voor

een continuïteitsprobleem. Dit kan opvolging zijn van de DGA of doordat de onderneming in zwaar weer zit

vanwege een financieringstekort.

 

Zowel minderheidsdeelnemingen als volledige overnames behoren tot de mogelijkheden. Deelname kan

plaatsvinden door een uitbreiding van het kapitaal en/of door een (gedeeltelijke) verkoop door bestaande

Aandeelhouders.

 

De deelname door Evate bestaat altijd uit deelname in het aandelenkapitaal. Zij wordt mede-aandeelhouder

veelal naast de oprichter of het management van de onderneming.  Het streven is de deelneming na verloop

van tijd te beëindigen wanneer de waarde van de onderneming gedurende de participatieperiode is

toegenomen. Over het algemeen moet worden gedacht aan een investeringsperiode van circa 5 jaar. Een

exit vindt altijd in overleg met het management plaats.

 

Evate is een onafhankelijke onderneming. Bij de deelname en financiering van deelnemingen wordt

samengewerkt met een verschillend aantal partners en banken. Evate is bij het Ministerie van Economische

Zaken erkend als Innovatie adviesbureau. Hierdoor kan Evate aan deelnemingen in het midden- en

kleinbedrijf tegen gunstige condities combinaties van subsidies en risicodragend vermogen verstrekken.