Bancair

Heden ten dage is het voor ondernemers moeilijk is om een lening af te sluiten.  Banken en andere kredietverleners willen bij het verstrekken van een zakelijke lening graag inzicht hebben in bedrijfsresultaten om beter te kunnen bepalen of jij de lening of het rekening-courantkrediet wel kunt aflossen.

Maar in een aantal situaties kun je geen positieve bedrijfsgegevens voorleggen. Bijvoorbeeld als startende ondernemer of ondernemer in financiële nood. Voor een kredietverstrekker vorm je dan een risicofactor, omdat je onvoldoende zekerheden kunt bieden en/of onregelmatige inkomsten hebt.

Evate kan helpen. Lees meer

Evate werkt in veel gevallen samen mt banken en andere kredietverstrekkers. Wij doen dit door bancair krediet te koppelen aan investeringsgaranties dan wel private equity of subsidies.   Al deze financieringsvormen zijn er op gericht de geldverstrekkers een zo gunstig mogelijke set aan zekerheden te garanderen, zodat de ondernemer hier het mest optimale genot van heeft.

Meer weten?  Neem contact met ons op.