Sociale Innovatie

De wereld verandert de komende jaren drastisch. Door te innoveren speelt u met uw bedrijf tijdig en op de juiste manier in op veranderende marktomstandigheden. Het liefst doet u dat vóór anderen dat doen. Stilstand is geen optie. Maar hoe doet u  dat? Hoe weet u waar u uw pijlen op moeten richten en wie kan u daar het beste bij helpen? Afhankelijk van een grondige analyse van de hulpvraag, het soort bedrijf dat u bestuurt, de sector waarin u zich beweegt, levert en helpt Evate u bij het vinden van essentiële informatie en kennis.

Het deel ‘sociale innovatie’ maakt altijd een deel uit van een groter geheel binnen de organisatie en behoeft daarom een integrale aanpak waardoor we spreken over `innovatiemanagement’.`HRM-innovatie’ oftewel ‘sociale innovatie is daarbij één aandachtspunt naast bijvoorbeeld markt-, product-, proces en organisatorische innovatie. Het streven is versterking van innovatievermogen van bedrijven op verschillende terreinen, zoals strategie ontwikkeling, de ontwikkeling van competenties van medewerkers,  marktgerichtheid, ondernemerschap, proces- en systeemoptimalisatie.

Evate ondersteunt u desgewenst met de aanpassing van uw strategie gedreven vanuit de marktontwikkeling, met herziening/verscherping van de tactische doelstellingen en begeleidt u actief op de deelgebieden:

  1. Product innovatie (Markt)
  2. Procesinnovatie (Technologie & processing)
  3. Sociale innovatie (Arbeid)

Evate Sociale innovatie driehoek

on juni 18 • by

Comments are closed.