Werkgevers maken onvoldoende gebruik van No-risk polis

Arbeidsflexibiliteit, loonheffingen, personeelsbeheer Reacties uitgeschakeld voor Werkgevers maken onvoldoende gebruik van No-risk polis

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers weinig  gebruik maken van de No risk polis die is bedacht als stimulans om werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden en bij ziekte van deze mensen een beroep te kunnen doen op compensatie van loondoorbetaling. Onderzoek wijst uit dar voor de meeste werkgever de regeling te complex waardoor het voor hen onvoldoende lonend is om daadwerkelijk te gebruiken.

 Voor een aantal groepen werkenden met een arbeidsbeperking heeft het UWV het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers onderzocht. Het gaat om werkenden met een uitkering voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), een uitkering voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA), een uitkering voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en werkenden die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn beoordeeld voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de WIA 35-minners. In de afgelopen 5 jaar verstrekte UWV jaarlijks tussen de 35.000 en 45.000 Ziektewet-uitkeringen no-riskpolis. Hiervan nemen de 4 onderzochte groepen 85 tot 90% voor hun rekening. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  1. Bij alle 4 de onderzochte groepen vinden we ondergebruik van de no-riskpolis door de werkgever. Dat wil zeggen dat de werkgever niet voor alle ziekmeldingen een beroep op de no-riskpolis bij UWV doet.
  2. Voor de groep Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen, voor de groep WGA’ers naar schatting 50%.
  3. Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages veel lager (en dus is er meer ondergebruik), te weten 17 respectievelijk 14%.
  4. Een eerste verklaring van het ondergebruik is onbekendheid met de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers. Een andere mogelijke reden is dat een werkgever bij kort verzuim niet altijd een Ziektewet-uitkering aanvraagt.

Het kost werkgevers vaak meer tijd, moeite en dus geld om deze regelingen te gebruiken dan om dit niet te doen.  Daardoor kunnen alleen de echt grote bedrijven hier budget voor vrijmaken om dit periodiek aan specialisten uit te besteden.  Evate biedt een oplossing:  Onze adviseurs helpen u met het alsnog genieten van deze regeling(en).  In veel gevallen kan dit zelfs met terugwerkende kracht worden geregeld! Neem contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend gesprek waarin wij u informeren over de mogelijkheden.

» Arbeidsflexibiliteit, loonheffingen, personeelsbeheer » Werkgevers maken onvoldoende gebruik van...
On 18/10/2018
By

Comments are closed.

« »