Subsidies

Financiering van innovatie

Ook de overheid ziet innovatie als noodzaak voor de groei van de economie. De overheid investeert daarom in het stimuleren van innovaties door middel van subsidiebijdragen en fiscale tegemoetkomingen voor innovatieve projecten op het gebied van technische ontwikkelingen, internationaal ondernemen en energie en duurzaamheid.  Ondanks alle bezuinigingen worden de innovatiebudgetten van de Nederlandse overheid in het komende jaar nog steeds geschat op ca. 600 miljoen Euro.

Wanneer een ondernemer innovatieplannen heeft voor zijn bedrijf, is daar geld voor nodig. Hij kan dan natuurlijk naar de bank gaan of naar investeerders, maar subsidies en fiscale regelingen kunnen net dat financiële steuntje geven om die plannen te kunnen realiseren.

 

Ondernemers laten veel kansen liggen

Subsidies en fondsen zijn onderschatte middelen om projecten te realiseren. Organisaties laten mogelijkheden voor subsidieaanvragen en fondsenwerving onbenut, vaak uit onwetendheid of angst voor het proces van subsidieaanvragen en fondsenwerving. Van de 600.000 bedrijven die in Nederland staan ingeschreven bij de KVK komen er in principe 40.000 voor bijvoorbeeld een innovatiesubsidie in aanmerking. Van deze 40.000 dient slechts 27% ook werkelijk een aanvraag in. Dit is jammer want wanneer een onderneming zich bezighoudt met technologisch onderzoek of technisch nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelt, komt deze vrijwel altijd in aanmerking voor subsidie.  Dit kunnen nieuwe producten zijn zoals machines, medicijnen, beveiligingssystemen en software- en dienstenontwikkelingen.

 

Subsidies & Fiscale regelingen

Subsidies zijn in Nederland op 4 niveaus geregeld: europees, landelijk, provinciaal en regionaal. Subsidies bestaan uit bijdrages in de vorm van kredietverlening, garanties of investeringspremies en fiscale regelingen die bedrijven een bepaalde korting op de te betalen loon- , inkomsten- of vennootschapsbelasting geven.

Een subsidieaanvraag en -verlening vereisen een goede aanpak en administratie. Eén van de voorwaarden om een innovatieproject te starten, is het vormen van een visie en doelstelling en vervolgens een tactisch plan.  Wanneer deze zaken zijn opgezet en een eenmaal uitgezette aanvraag voor subsidie ook daadwerkelijk wordt ontvangen, is het voeren van een goede en duidelijke projectadministratie belangrijk. De partners van Evate zorgen ervoor dat eenvoudig aan deze voorwaardes wordt voldaan.

Vaak hebben onze klanten weinig ervaring met het organiseren van een visie- en innovatietraject. Wij begeleiden onze klanten over hun eigen grenzen heen te kijken en brengen gedeelde waarneming bij elkaar en formeren deze tot creatieve en duurzame projecten. In deze gevallen wordt meestal een projectplan opgesteld waarin de beoogde doelen worden vastgelegd. Tijdens het traject hebben wij een coördinerende, consulterende en controlerende rol. Door vaste evaluatiemomenten in te bouwen wordt de voortgang van het proces gewaarborgd en zorgen wij er ook voor dat de inhoudelijke kwaliteit wordt bewaakt.

Wij zijn goed op de hoogte van de voorwaarden die per regeling aan de projectadministratie worden gesteld. Wij helpen de administratie zo in te richten, dat wordt voldaan aan de eisen van de subsidieverstrekker, bewaken deadlines en dienen declaraties en benodigde rapportages voor u in bij de subsidieverstrekker. Zo heeft u de tijd en ruimte om u op de uitvoering van uw project te kunnen concentreren.

Evate is door het Ministerie van Economische Zaken erkend als partner voor de  innovatieregelingen. Hiermee kan Evate  groeiende ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf beter helpen gebruik te maken van de diverse subsidiemogelijkheden en aan tegen gunstige condities risicodragend vermogen verstrekken.