Company Connect

Visit Project

01/01/2015

We bevinden ons in een belangrijkste fase van de ICT­internet revolutie, namelijk de fase waarin bedrijven zich opnieuw uitvinden en grote herstructureringen doen om die nieuwe ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden.  De ontwikkeling van de onderneming Company Connect, ligt in het verlengde van onze visie dat de ICT­-internet revolutie pas net is begonnen, enorme impact heeft op zowel onze sociale als economische maatschappij.

Dit resulteert een totale ommezwaai van de economische pijlers zoals de meeste werkenden die kennen. Een van de belangrijkste gevolgen is de ontwikkeling waarin grote bedrijven herstructureren en een nieuwe beweging ontstaat van kleinere gespecialiseerde bedrijven en samenwerkingsverbanden die het werk overnemen van ineffectieve business units en fluctuerende werkomgevingen van grote en middelgrote ondernemingen.

Zo ook Company Connect,  de spin off van de voormalige advies- en engineer-afdelingen van KPN in de zakelijke markt die tot en met 2012 actief waren op het gebied van advies en beheer van telecommunicatie-oplossingen en infrastructuur. 

Evate heeft het gedachtengoed, de totale spin off en sociale innovatie-ontwikkeling van Company Connect gecreëerd: een samenwerkingsverband van specialisten die tot voor kort nog actief waren in loondienst, om te vormen tot gespecialiseerde ondernemers die hun kennis kunnen exploiteren en ambities kunnen nastreven op zakelijk, persoonlijk en maatschappelijk gebied en in een andere contractuele samenwerking met hun voormalige werkgever KPN.

Evate verzorgt de strategische onderhandelingen met de voormalige werkgever(s), de uitwerking van de structuur in samenwerking met de betreffende overheidsinstanties en de organisatorische en operationele begeleiding.

Heeft u ook interesse in het optimaliseren  van uw organisatiestructuur of wilt u  meer informatie over  flexibele samenwerkingsverbanden en sociale innovatie?   bel dan  023-5310060 en vraag naar Bert Becker of Mick Slaap.

 

Geef een reactie