Echtscheidingsplaza.com

Visit Project

01/01/2015

Echtscheidingsplaza haakt in op de toenemende groei van scheidende partners met kinderen en werkt volgens een vast concept met twee hoofddoelen: het voorkomen vechtscheidingen en de begeleiding van kinderen

De specialisten van echtscheidingsplaza zijn deskundigen die helpen een scheiding zo optimaal mogelijk te begeleiden. Het team van Echtscheidingsplaza bestaat uit een team van mediators, arbiters, coaches, fiscaal deskundigen, advocaten en notarissen, die de betrokkenen bij de hand nemen om te komen tot afspraken over partner en kinderalimentatie, ouderschapsplanning, juiste verdeling van de bezittingen en schulden. Hiermee wordt  voldaan aan de diverse regelgeving op dit gebied met een echtscheidingsconvenant bij de Rechtbank.

Evate ondersteunt het gehele team van specialisten in het optimaliseren van de keten en helpt hen in de organisatie van het gehele project.

Geef een reactie