Spaarpot voor het bedrijfsleven van € 300 miljoen

algemene heffingskorting, Loonbelasting, loonheffingen, Naheffingen, personeelsbeheer, sociale premies Reacties uitgeschakeld voor Spaarpot voor het bedrijfsleven van € 300 miljoen

Onderzoek wijst uit dat werkgevers in Nederland ruim € 300 miljoen per jaar onterecht aan loonheffing en sociale premies afdragen voor hun personeel.

In de praktijk blijken deze afdrachten veelal niet in overeenstemming te zijn met de feiten met als gevolg een teveel of een tekort aan afdrachten. Bij een tekort aan afdrachten kan er op termijn sprake zijn van een naheffingsaanslag met verhoging naar aanleiding van een controle door de Belastingdienst.

De oorzaak van het niet correct zijn van de afdrachten loonheffing ligt aan een combinatie van de volgende zaken:

  1. De werkgever is onbekend met de Sociale Verzekeringsstatus van werknemers;
  2. In de salarisapplicatie zijn niet-actuele parameters toegepast en/of de applicatie verwerkt ingevoerde data niet correct;
  3. Fouten bij het muteren van gegevens;
  4. De complexiteit van wet- en regelgeving zorgt bij werkgevers voor onvoldoende bekendheid met regelingen en/of subsidiefaciliteiten.

Veel bedrijven betalen dus vaak zonder dat ze het weten te veel premies en maken te weinig gebruik van subsidies en afdrachtverminderingen. Deels wordt dit veroorzaakt door ingewikkelde wet- en regelgeving, maar ook door fouten die gemaakt worden door UWV en Belastingdienst en het gebrek van controle hierop door bijvoorbeeld onvolkomenheden in de geautomatiseerde systemen.  Daarnaast anticiperen bedrijven te weinig op wijzigingen in wet- en regelgeving, waardoor ze financiële risico’s lopen en zich niet bewust zijn van het feit dat ze hierop naar de toekomst toe kunnen besparen.

EFS logo

Evate Financial Solutions brengt uw onderneming duurzaam in controle over uw HR gerelateerde kosten, zowel op korte als op lange termijn en draagt zorgt voor terugvordering van onterechte afdrachten.  neem contact op met een van onze adviseurs voor het maken van een vrijblijvende afspraak en wij schetsen u graag de voordelen van onze samenwerking.

 

» algemene heffingskorting, Loonbelasting, loonheffingen, Naheffingen, personeelsbeheer, sociale premies » Spaarpot voor het bedrijfsleven van...
On 04/03/2015
By
, , , , , , , , ,

Comments are closed.

« »