Stichting Zabawas

28/10/2015

Stichting Zabawas, opgericht door de heer C.J. Zanen, bij leven directeur van het Nederlandse baggerbedrijf Zanen Verstoep, dat overging in handen van Koninklijke Boskalis Westminster NV, is een zogenaamde familiestichting die uitkeringen doet uit een gedoneerd familievermogen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  De Stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen. Mede door de bezuinigingen van de overheid staan de begrotingen van deze sectoren onder druk. In de zoektocht naar andere geldschieters doen de instellingen uit deze sectoren de afgelopen jaren steeds meer een beroep op publieke en private bronnen. Zo zijn de inkomsten uit entreetarieven sinds 2005 flink gestegen en kwam meer dan 700 miljoen euro van de inkomsten uit 2013 uit de private sector. Om de toename van het aantal aanvragen om geldelijke steun beter te kunnen organiseren is door Evate een optimalisatie-project gestart waarbij een groot deel van de aanvraag-processen, de beoordelings- en toekenningsprocessen en de bewakingsprocessen, op zowel financieel als administratief vlak, worden geautomatiseerd en voldoen aan de compliancy-reglementen van de Belastingdienst en de Code Goed Bestuur, ook wel Code Wijffels genoemd, opgenomen in het CBF-keurmerk. Deze code gaat over het besturen van goede doelen, het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met alle belangrijke relaties van het goede doel (donateurs, vrijwilligers, de begunstigden, enz.).

Comments are closed.