Stichting Beter en met Meer

02/02/2018

In de afgelopen periode is door een groeiend aantal betrokken partijen met elkaar besproken hoe de economische ontwikkeling in de Haarlemse wijk Schalkwijk op een structurele manier kan worden gestimuleerd.  Een aantal partijen met maatschappelijke betrokkenheid  is inmiddels gestart met het investeren in een structuur voor optimalisatie van de lokale economie in Schalkwijk. Deze partijen gaan zich vanuit verschillende invalshoeken en motivaties inzetten om de consistente economische ontwikkeling te vergroten en hebben hierover afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van een zogenaamde uitvoerende stichting met een algemeen nut beogende doelstelling: ‘Stichting Beter en met Meer’ (BEMM). BEMM heeft als doelstelling om als uitvoerend fonds met een ‘Algemeen beogend nut’ een proces te beleggen waarmee de doelstellingen kunnen worden behaald middels een projectmatige en beperkt kosten intensieve structuur voor het begeleiden van verschillende lokale initiatieven. Evate richt zich vanuit maatschappelijk verantwoord gevoel op het begeleiden van de stichting in raad en daad.  Is initiatiefnemer en co-financier i een groot aantal lokale programma’s en liaison tussen lokale initiatieven, overheden en welzijnsinstellingen.

Comments are closed.