Zelfstandigeprofessional.com

Visit Project

20/06/2013

Zelfstandige professional

Zelfstandige Professional is een platform dat speciaal wordt ontwikkeld voor de opkomende markt van ZZP-ers. ZP speelt in op specifieke thema’s die relevant zijn voor de groeiende groep van zelfstandige ondernemers zonder personeel maar ook voor bedrijven die genoodzaakt zijn om hier actief beleid op te voeren.  Gelieerd aan dit thema worden samen met Evate allerlei strategieën opgezet en uitgewerkt en applicaties en portals ontwikkeld in samenwerking met verschillende partners in de sectoren overheid, financiële dienstverlening en het bedrijfsleven.  Voor meer informatie: www.zelfstandigeprofessional.com

 

Comments are closed.