Kansacademie

11/09/2018

Recente onderzoeken wijzen uit dat de sociaal-maatschappelijke begeleiding van kansarme doelgroepen in Nederland ruim aanwezig is, echter onvoldoende aansluit op de (werk)vraag uit de markt.  Dit resulteert in een percentage van mensen die na intensieve begeleiding aan werk komt, van minder dan 11%.

De Kansacademie pakt deze problematiek aan en biedt diverse partijen de mogelijkheid om bij- en omscholing laagdrempelig te ontwikkelen als een versterkend element in de gehele dienstenketen naar participatie en werk. Hierbij wordt samengewerkt met zowel branche organisaties als specifieke werkgevers en aanbieders van leerprogramma’s, de lokale uitkeringsinstanties en de integratiebureaus.  De Kansacademie biedt samenwerking met partijen door een geïntegreerde infrastructuur waarin onder meer complete opleidingsproducten en/of programma’s  kunnen worden aangeboden.

De Kansacademie organiseert de specifieke leer- en vakbekwaamheid programma’s In samenwerking met werkgeversorganisaties en opleidingsinstanties. Hiermee wordt geborgd dat de match tussen gevraagde en geleverde kennis optimaal flexibel is.

Comments are closed.