Evate ondertekent intentieverklaring regionaal arbeidsplatform

Mobiliteit Reacties uitgeschakeld voor Evate ondertekent intentieverklaring regionaal arbeidsplatform

 

Organisatie adviesbureau Evate ondersteunt de ontwikkeling van een Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg & Welzijn

Op 25 augustus is in het Teylersmuseum in Haarlem is door een aantal samenwerkende partijen, de intentieverklaring voor de ondersteuning en ontwikkeling van een Regionaal Mobiliteitsplatform ondertekend. Hiermee is een stevige stap gezet op weg naar een dynamische, flexibele en duurzame arbeidsmarkt in de sector Zorg & Welzijn in de KAM-regio (Kennemermerland, Amstelland, Meerlanden).

Corinne Visser Evate tekent deelname Mobiliteitsplatform

Op de bijeenkomst georganiseerd door The Roundtable, onderstreepte directeur Tanja Ineke van bureau VBZ, samen Voor Betere Zorg, dat een mijlpaal is behaald. , Het platform wordt gevormd, de samenwerking tussen partijen is er en de doelstellingen zijn helder.

Na een boeiende middag onder voorzitterschap van Ludwig Hoeksema, directeur van Berenschot, is de intentie getekend door de bestuurders van alle betrokken organisaties. En dat zijn niet alleen de zorginstellingen, want een dergelijk initiatief heeft pas werkelijk kans van slagen als deze breed gedragen wordt. Zo kan ook deze samenwerking gaan uitgroeien tot een nieuwe Gouden Driehoek van Ondernemingen, Overheid en Onderwijs.

 

The Roundtable voor een dynamische arbeidsmarkt in de KAM-regio

The Roundtable, opgezet door De Talentenpool met partners als Berenschot en Rabobank heeft tot doel om te komen tot een stevige en gezamenlijke aanpak in het sociale domein in de KAM-regio. In de afgelopen jaren zijn er grote veranderingen in het sociale domein in gang gezet en wijzigde de arbeidsmarkt structureel. Grootste punt van zorg hierbij is vooral de sector Zorg. Lang leek de vraag naar werknemers in de Zorg alleen maar groeiende, maar door scheiding van wonen&zorg, de decentralisatie naar lokale overheden, inzet op eigen regie én de noodzaak tot forse bezuinigingen, is de vraag naar zorgverleners sterk afgenomen. Bovendien wordt van velen een andere, hogere opleiding én een andere rol vereist. Ergens in de toekomst, met de vergrijzing die een dubbel effect gaat hebben, zal de vraag naar zorgverleners weer sterk toenemen, maar hoe overbruggen we met elkaar passend en met goed werkgeverschap deze periode?

Het Roundtable-diner dat in februari 2014 plaatsvond in Orangerie Elswout is zeer vruchtbaar gebleken. Door de expertise van alle betrokken bestuurders te bundelen, verbinding te zoeken en elkaar met een innovatieve blik uit te dagen, ontstond een solide plan voor de effectieve inzet van zorgvoorzieningen, talent (arbeid) en zorgvastgoed. De samenwerking op de KAM-Arbeidsmarkt heeft stevigere contouren gekregen en de concrete stappen naar het vormen van een Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg en Welzijn zijn gezet. Een haalbaarheidsonderzoek van de Talentenpool heeft bijgedragen aan het zichtbaar maken van het draagvlak hiervoor. Het bestuur van VBZ, de vereniging van zorgaanbieders in de KAM-regio heeft het onderwerp expliciet bij de zorginstellingen in de KAM-regio op de agenda gezet.

Durf te innoveren naar een intersectoraal arbeidsmarktplatform

Hans van der Steen, van het AWVN, het advies en informatienetwerk voor werkgevers, sprak over het belang van regionale aanpak. De term ‘glokalisering’ viel. van der Steen benadrukte de noodzaak dat het arbeidsmarktbeleid moet innoveren in denken en doen. Niet langer denken vanuit werkgevers en werknemers maar werk-gevers en werk-nemers. Kortom biedt alle ruimte aan flexibele schil, doe aan talentenbegeleiding en borg om- en opscholing. Maar Van der Steen gaf wel het advies om alle initiatieven te bundelen én intersectoraal te gaan acteren. Dat is wat werkelijk nodig is. Veranderingen in het sociale verzekeringsstelsel én in het fiscale regime zullen dit de komende jaren verder mogelijk gaan maken. Immers, ook de overheid, of moeten we gaan spreken van de ‘onderheid’ zal de noodzaak inzien van een andere vorm van werk-vragers en werk-aanbod.

Betrokken partners; 

Naast Organisatie- Adviesbureau Evate zijn de volgende partners betrokken bij dit initiatief:

ABN AMRO Amsta Activite Adamus Inloophuis
Amstelring Berenschot                Conval Sense De Burcht
De Talentenpool Evate Flexicura FNV
Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Heemstede Gemeente Uithoorn
Gezondheidscentrum Schalkwijk GGZ inGeest Haarlem Effect Hartekamp Groep
Heliomare Hoep HRM Köster Advocaten Lijn5
Meander Coaching Medivus MEE NWH Kontext
MKB-Haarlem Nova College Ons Tweede Thuis Pluspunt Zandvoort
Public Area Rabobank Haarlem Rabobank Schiphol Saar aan Huis
SHDH Sigra SKOS Spring
Swarte Innovations UWV VBZ ViVa! Zorggroep
Zorg & Zekerheid Zorgbalans

 

Over Evate, partner in coöperatieve outsourcing

In een dynamische arbeidsmarkt is er sprake van een gezonde flexibele schil. Naast het vaste personeel dat begeleid en geschoold wordt, is er een pool van flexibele werk-nemers waar gezamenlijk uit geput kan worden. Dit betreft vroegere arbeidskrachten waar niet langer een vaste plaats voor is in één van de instellingen, maar in deze pool zullen ook meer en meer de zelfstandige professionals hun plek gaan vinden en innemen. Een goede verbinding van en met deze zelfstandigen is noodzakelijk. Het gaat hier om borging van continuïteit, navenante scholing, werken volgens wederzijds afgestemde kwaliteitsnormen en de juiste werkhouding met kennis van de werkwijze van een instelling . Met een individuele ZZP’er is dit niet tijd- en kostenefficiënt in te regelen. Dat kan wel als de zelfstandigen zich verenigen in een coöperatie. Met die coöperatie zijn al die punten goed in te regelen en af te spreken, zodat de zorgverlener kan doen waar hij of zij goed in is!

Denk aan deze kans voor u én uw werknemers voordat u als zorginstelling de stap zet naar grootschalige ontslagen. De begeleiding van de zorgverleners en specialisten vanuit werknemerstatus naar zelfstandigheid kan worden uitbesteed aan Evate. Evate en haar partners ondersteunen het gehele proces vanaf tactisch/financiële planvorming tot exploitatie, inclusief alle administratieve, fiscale, juridische, financiële en verzekeringstechnische aspecten. Evate heeft bovendien ervaring in de persoonlijke begeleiding tijdens de overgang van medewerkers in dienstverband naar zelfstandige omgevingen en biedt individueel en groepsgewijs informatie en ondersteuning.

Coöperatieve outsourcing : grijp die kans om werkelijk op weg te gaan naar een dynamische arbeidsmarkt en neem contact met ons op voor een kennismakingsafspraak. Wij informeren u graag over onze ervaringen en de diverse mogelijkheden op dit vlak.

» Mobiliteit » Evate ondertekent intentieverklaring regionaal arbeidsplatform
On 26/08/2015
By

Comments are closed.

« »